Bases do proceso selectivo do alumnado traballador e do equipo directivo, docente e de apoio do Obradoiro dual de emprego CAMIÑO AO EMPREGO

Obxecto:

Selección para contratación do alumnado traballador e do equipo directivo docente e de apoio do Obradoiro dual de emprego “CAMIÑO AO EMPREGO” subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade e promovido polos concellos de Muxía, Camariñas e Vimianzo.

Prazas:

Alumnado-traballador: 20

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes: 12 prazas

Promoción turística local e información ao visitante: 8 prazas

Prazas por concello:

Concello de Muxía: 8 prazas

Concello de Camariñas: 6 prazas

Concello de Vimianzo: 6 prazas

Equipo directivo, docente e de apoio:

1 director/a

– 1 docente da especialidade de Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

– 1 docente da especilidade de Promoción turística local e información ao visitante

– 1 titor/a

-1 auxiliar administrativo/a

Requisitos:

– Posuír a titulación e demais requisitos esixidos nas bases.

Solicitudes:

Alumnado-traballador: Para a selección do alumnado-traballador presentarase oferta de emprego no Oficina do Servizo Público de Emprego de Cee. Unha vez publicado o listado de candidatos, establecese un prazo de 2 días hábiles para presentar a documentación no rexistro do Concello de Muxía, preferentemente a través da Sede Electrónica.

Equipo directivo, docente e de apoio: O prazo para participar no proceso selectivo é de 5 días hábiles a partir da publicación do anuncio no taboleiro de anuncios da Sede electrónica do Concello. 

A información completa figura nas Bases de selección 

Bases de selección Obradoiro CAMIÑO AO EMPREGO

Formulario de participación Obradoiro CAMIÑO AO EMPREGO

Sede electrónica do Concello de Muxía