AVISO: XUSTIFICACIÓN AXUDAS MATERIAL ESCOLAR

AS PERSOAS QUE SOLICITARON AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR NON PODEN SUBIR AS FACTURAS Á PLATAFORMA TELEMÁTICA ATA QUE SAIAN AS LISTAS DEFINITIVAS DE AXUDAS CONCEDIDAS E SE ABRA O PRAZO PARA A ENTREGA DE FACTURAS.

ACABAMOS DE PUBLICAR AS LISTAS PROVISIONAIS CON DEZ DÍAS PARA PRESENTAR ALEGACIÓNS; HAI QUE AGRADAR POLAS LISTAS DEFINIVAS E APERTURA DE PRAZO PARA FACTURAS.

PODEREDES SUBIR AS FACTURAS NA SEDE TELEMÁTICA UNHA VEZ SE ABRA O PRAZO PARA FACELO

Muxía, 22 de setembro de 2020.

O Alcalde, Santiago Toba Campaña