SELECCIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS

RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE OPERARIOS/AS DE LIMPEZA DE PRAIAS

DNI

CONCURSO

OPOSICIÓN

TOTAL

***11354Z

0,5

10

10,50

***25095G

0,5

10

10,50

***05094X

0,5

10

10,50

***04567N

0

10

10,00

***04224H

0

10

10,00

***73864J

0,5

9

9,50

***01113P

0,2

9

9,20

***82316W

0,7

8

8,70

***79049S

0

9

9,00

***19228W

0

9

9,00

***01886E

0

9

9,00

***54402B

0,5

8

8,50

***06205V

0,2

8

8,20

***78137T

0

8

8,00

***01816N

0

8

8,00

***76745B

0

8

8,00

***09897Y

0

8

8,00

***07448H

0

8

8,00

***19313P

0

8

8,00

***10984N

0

8

8,00

***68993X

0

8

8,00

***53853P

0

8

8,00

***58369Q

0

8

8,00

***10670C

0

8

8,00

***38402M

0,5

7

7,50

***11693P

0

7

7,00

***27684L

0

7

7,00

***04563P

0

7

7,00

***08554C

0

7

7,00

***69921P

0

7

7,00

***27278G

0

7

7,00

***29657N

0

7

7,00

***10823N

0

7

7,00

***25043K

0

7

7,00

***09467J

0

6

6,00

***54797M

0

6

6,00

***60261P

0

6

6,00

***32610E

0

6

6,00

***01852B

0

6

6,00

***08498X

0

6

6,00

***01485N

0

5

5,00

***00284F

0

5

5,00

***19580E

0

5

5,00

***24329C

0

5

5,00

***58001N

0

5

5,00

***55214K

 

NON APTO

 

***11203R

 

NON APTO

 

***24328L

 

NON APTO

 

***10671K

 

NON APTO

 

***03471C

 

NON APTO

 

 

LISTA DE SELECCIONADOS/AS

Os candidatos e candidatas seleccionados teñen que presentarse o luns 13 de xullo ás 10:00 na Casa do Concello coa seguinte documentación:

-DNI, Tarxeta sanitaria, certificado de conta bancaria.

DNI

TOTAL

SELECCIONADOS/AS

***11354Z

10,50

***25095G

10,50

***05094X

10,50

***04567N

10,00

***04224H

10,00

***73864J

9,50

***01113P

9,20

***82316W

8,70

***79049S

9,00

***19228W

9,00

***01886E

9,00

***54402B

8,50

LISTA DE SUPLENTES

DNI

Orde de suplentes

***06205V

***10670C

***01816N

***76745B

***19313P

***10984N

***53853P

***58369Q

***09897Y

***68993X

10º

***07448H

11º

***78137T

12º

 

MUXÍA, 10/07/2020

 

Lista de candidatos/as admitidos/as ao proceso selectivo de contratación de 12 operarios/as de limpeza de praias.

Todas as persoas solicitantes están admitidas á selección.

Tribunal de selección

  • Presidente. Rosa Ana García Fernández

  • Secretaria: Mónica Iglesias Prego

  • Vogal: Jesús Picallo Gonzalez

  • Vogal: Mariann Sambad Vilela

  • Vogal.: Anabel Piñeiro Agulleiro

 

DATA E HORA DA FASE DE OPOSICIÓN

A proba terá lugar no Instituto de ensino secundario IES Ramón Caamaño de Muxía o venres 10 de xullo ás 9:30 AM

Os candidatos/as deberán  levar consigo o DNI, mascarilla e bolígrafo.

 

Muxía, 6 de xullo de 2020

 

 

 

— — —- —-

Aberto o prazo de presentación de solicitudes para a oferta de emprego de 12 operarios/as de limpeza de praias.

Duración dos contratos: 2 meses e medio

Xornada: media xornada

Data límite de presentación de solicitudes: luns día 6 de xullo ás 13:00

Lugar de presentación de solicitudes: sede electrónica do concello ou oficinas municipais.

Forma de selección: Concurso-oposición

Información e bases