OFERTA DE EMPREGO: TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA

ANUNCIO:

Obxecto:

Selección dun posto de técnico auxiliar de biblioteca para o Concello de Muxía, para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, como persoal funcionario interino, durante tres meses con posible prórroga de outros tres.

Requisitos:

– Posuír a titulación e demais requisitos esixidos nas bases.

Solicitudes:

Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal ata o 21 de febreiro de 2020.

Selección:

Concurso-oposición libre.

A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e nas oficinas municipais. (Telf. 981 742 001).

BASES