RESULTADO SELECCIÓN TÉCNICO/A EMPREGO/ADL

¡IMPORTANTE!
A persoa proposta para contratación, deberá persoarse o vindeiro luns, 30 de decembro, ás 10 h para a sinatura do correspondente contrato. Aportará Num de afiliación S.S. e certificación de conta bancaria.
O Tribunal