ANUNCIO :Seleccion de persoal. Postos de Operario Servizos Multiples e Auxiliares de Biblioteca

RESULTADO PROBAS DE SELECCION OPERARIOS/AS SERVIZOS MÚLTIPLES

DNI N. TEORICO N. PRACTICO MERITOS TOTAL
1 32 812 311 M 4 5 1 10
2 79 310 657 X 4 5,5 9,5
3 46 897 257 G 3 4 1 8
4 53 168 154 C 2,5 5 7,5
5 76 360 261 P 3,5 4 7,5
6 76 360 196 N 3,5 4 7,5
7 75 871 736 F 3,5 3,5 7
8 76 355 205 N 4 2,5 0,5 7
9 47 438 402 M 4 2,5 6,5
10 32 820 604 H 2,5 3,5 6
11 32 419 313 P 3 3 6
12 79 324 328 L 2,5 2,5 1 6
13 79 327 801 L 3 2,5 5.5
14 32 419 580 E 2,5 3 5,5
15 32 426 314 V 2,5 2,5 5
16 58 035 224 Z 2,5 2,5 5
17 47 364 047 D 2 3 5
18 78 811 355 S 3 2 5
19 47 364 025 X 3 2 5
20 46 905 234 T 2,5 2,5 .. 5
21 79 324 329 C 3 1,5 4,5
22 79 329 657 N 3,5 1 4,5
23 Y55 221 21 L 3 1 4
24 78 809 890 E 3 1 4
25 79 318 450 Y 3,5 0,5 4
26 47 354 797 M 2,5 1 3,5
27 X 098 40 391 W 2,5 0,5 3
28 78 811 203 R 1,5 1 2,5
29 Y064 508 05D NP
30 32 805 432 X NP
31 ..76 360 166 M .. NP
32 76 343 739 T NP
33 78 801 485 N 3,5 NP -Pract

Quedan seleccionadas as 20 primeiras persoas que deberán de presentarse no Concello mañán dia 9, ás 13.00 h.

MUXIA 8 DE OUTUBRO DE 2019

O TRIBUNAL

———————————————————

RESULTADOS DAS PROBAS DE SELECCIÓN DOS POSTOS AUXILIARES DE BIBLIOTECA

DNI Puntuación Cuestionario Puntuación

Idioma

Puntuación méritos Puntuación

Final

78 801 485N

6,4

1

0

7,4

46 919 876Z

4

0,5

0

4,5

47 369 545X

6,4

1,5

1

8,9

45 851 736F

4

0,2

0

4,2

78 802 209T

5,6

1,7

3

10,3

78 804 857A

5,6

1,5

1

8,1

Quedan seleccionados/as:

78 802 209T
47 369 545X
78 804 857A
78 801 485N

Os seleccionados deberán presentarse na Casa do Concello mañán, día 8 de outubro, ás 10:00 horas

Muxía, 7 de outubro de 2019.

O TRIBUNAL

——————————————————

Seleccion de persoal. Postos de Operario Servizos Multiples e Auxiliares de Biblioteca

1.- Relacion de persoas admitidas/excluidas

A) Auxiliar de biblioteca

Excluidos/as Causa

47 438 402 M Falta homologación título

Admitidos/as

78 801 485 N

46 919 876 Z

47369 545 X

45 871 736 F

78 802 209 T

78 804 857 A

Tribunal: (Funcionarios/as municipais)

Dna. Isabel Muñoz – Presidenta

Dna. Susana Rey – Secretaria

Dna. Victoria Rivadulla – Vogal

D. Gonzalo Saborido – Vogal

D. José Mª Canosa – Vogal

* As persoas excluídas disporán de 1 día, desde a publicación deste anuncio, para presentar as alegacións que estimen oportunas.

No caso de non presentarse alegacións, este anuncio entenderase definitivo.

Data selección:

Xoves, 3 de outubro ás 15.30h na Casa Consistorial

* As persoas excluídas disporán de 1 día para presentar as alegacións que estimen oportunas.

No caso de non presentarse alegacións, este anuncio entenderase definitivo.

B) Operarios/as servizos múltiples

Admitidos/as – excluidos/as

Todas as persoas solicitantes estan admitidas

Tribunal: (Funcionarios/as municipais)

D. Ramón Mª Leis – Presidente

D. Ramón Pérez – Vogal

D. Ramón Espasandín – Vogal

Dna. Josefa Vieites – Secretaria

Dna. Mariánn Sambad – Vogal

Data realización primeiro exercicio:

Dia 3 de outubro, ás 16.00 h na Casa Consistorial.

Muxía, 30 de setembro de 2019

O Alcalde

Santiago M. Toba Campaña