ANUNCIO EMPREGO (AUXILIARES BIBLIOTECA E OPERARIOS/AS SERVIZOS MÚLTIPLES)

ANUNCIO

Obxecto:

Selección de:

4 postos de auxiliares biblioteca, T/P, aprox 1 mes.

20 postos de Operaio/a de servicios múltiples, T/P, aprox 1 mes.

Requisitos:

– Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas bases.

Solicitudes:

Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal ata o 27 de setembro 2019.

Selección:

Oposición e valoración de méritos.

A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

Máis Información e BASES