EMPREGO: CONTRATACIÓN DE DÚAS PERSOAS TÉCNICO/A DE TURISMO


RESULTADO SELECCIÓN POSTO TECNICO/A TURISMO.

Puntuacións:

DNI                                                                                      PUNTUACIÓNS

 46901373D                                                                         Cuestionario: 2.05p

Proba idioma: 2.

Total: 4.05.

Queda excluido/a da selección ó non obter os 5 puntos mínimos exixidos nas Bases .

79326100C                                                                         Cuestionario: 5.30p

Proba idioma: 1.5P

TOTAL FASE OPOSICIÓN: 6.80P

Méritos: 0.5p

TOTAL: 7.30P

Resulta seleccionado/a para un dos postos. Deberá de presentarse hoxe venres, ás 12 h  para a sinatura do correspondente contrato. Aportará certificado de conta bancaria e núm afiliación Seg Social.

Muxía, 5 de xullo 2019. O tribunal.

———————————————-

ANUNCIO

Selección técnico/a turismo

Non producíndose reclamacións contra a lista de admitidos/as, excluídos/as, elévase a definitiva.

A selección realizarase na Casa Consistorial o día 4 de xullo ás 16.00 h.

O Tribunal está formado por:

Presidente: Dna. Isabel Muñoz, funcionaria.

Secretaria: Dna. Rosa Ana García, funcionaria.

Vogais: (funcionarios/as)

Dna. Mariánn Sambad

D. José Mª Canosa

Dna. María Rivadulla

Muxía, 2 de xullo de 2019

————————–

AVISO

De acordo co establecido nas bases de selección, e previa consulta efectuada ao servizo de Turismo da Deputación Provincial, formúlase lista de persoas EXCLUÍDAS na selección de postos de Técnico turístico.

DNI Motivo

78 802 711 L Non constar coa titulación esixida.

78 801 115 X Non constar coa titulación esixida (o ciclo presentado non é equivalente aos esixidos, segundo comunica a Deputación Provincial)

78 811 693 P Non constar coa titulación esixida.

Prazo de reclamacións: Os 2 días naturais seguintes a este anuncio.

Muxía, 28 de xuño de 2019.

ANUNCIO

Obxecto:

Selección para contratacion de dúas persoas como técnico/a de turismo, durante aproximadamente 5 meses, T/P. (Subvención Deputación Provincial).

Requisitos:

– Desempregado/a.

– Posuír a titulacion e demais requisitos esixidos nas bases.

Solicitudes:

Presentaranse no rexistro do Concello ou sede electrónica municipal en prazo de 7 días naturais a partir deste anuncio.

Selección:

Valoración de méritos e oposición.

A información completa figura nas Bases de selección que se poden obter en sede electrónica e oficinas municipais. (Telf. 981 742 001)

BASES