SELECCIÓN OPERARIOS/AS CUADRILLA PRAIAS 2019

CUADRILLA DE PRAIAS 2019

RELACIÓN PERSOAS SELECCIONADAS E PUNTUACIÓNS

SELECCIONADAS:

DNI

PUNTUACIÓN

47 438 402 M

0,60 p.

49 473 864 J

0,60

32 419 580 E

0,60

46 897 257 G

0,60

79 323 489 P

0,60

78 811 354 Z

0,20

79 325 095 G

0,60

76 360 196 N

0,20

45 871 736 F

0,10

32 805 462 X

0,10

76 360 261 P

0,10

32 803 471 C

0,10

79 318 450 Y

0,10

Y06 450 085 D

0.10

32 419 313 P

0,10

49 334 103 T

0,10

76 355 214 K

0,10

53 168 154 C

0,10

79 324 328 L

0,10

49 330 597 J

0,10

Suplentes: (Puntuación 0,10)

1.-78 807 966 F 79 317 601 P 49 676 991 G 78 812 575 Q 78 804 567 N 78 810 674 R 78 810 048 L 47 401 816 N 47 376 745 B 47 354 797 M 78 810 670 C.

2.- O resto de aspirantes non presentan méritos avaliables.

As persoas seleccionadas deberán presentarse para a sinatura do contrato, o vindeiro día 7 de xuño ás 11.00 h. Aportarán certificado de conta bancaria

Muxía, 30 de maio.

———————————–

Relación de admitidos/as operarios/as limpeza praias 2019.

Todas as persoas solicitantes están admitidas á selección.

O vindeiro día 30 de maio daranse a coñecer as puntuacións e resultados.

Muxía, 28 de maio de 2019.

———

Obxecto: Contratación de 20 persoas por un mes, T/P, por O/S. para cuadrilla limpeza praias (subvencionado pola Deputación Provincial) 2019.

Requisitos:. Desempregado/a.

Presentación de instancias: Dende a publicación da convocatoria na web e taboleiro de anuncios, ata as 13 h do 24 de maio nas oficiñas municipais ou a través da Sede electrónica (Ata as 24h dese mesmo día).

Selección: Valoración de méritos.

Muxía,14 de maio 2019

 O alcalde

B A S E S