EMPREGO

LISTA PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUIDAS  POSTO OFICINA DE TURISMO
QUEDAN ADMITIDAS TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS
Muxía, 8 de outubro 2018.

——————————————————–

ANUNCIO
Obxecto: Contratación persoal laboral temporal:
a) Técnico/a turismo: 1,5 meses.T/C
Presentación de instancias:
Ata as 14 h do día 5 de outubro no rexistro municipal, e ata as 24 h dese mesmo día a través da Sede Elect.
Requisitos: Desemprego e titulación esixida nas bases.
Bases e información: Pax. Web e Oficinas Municipais.
Muxía, 1 de outubro 2018.

O Alcalde

BASES