FORMACIÓN DAS LISTAS DE CANDIDATOS A XURADOS

A Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado, de 22 de maio, mailo Real Decreto 1398/1995, de 4 de agosto, modificado polos Reais Decretos 2067/1996, de 13 de setembro , e 121/2012, de 31 de agosto, establecen o procedemento legal para a formación das listas de candidatos/as a xurados.

Para o seu cumprimento a Delegación Provincial ven de determinar que o sorteo para a FORMACIÓN DESTAS LISTAS, se leve a cabo o vindeiro 27 de setembro  ás 12:00 horas na Sala de Xuntas da oficina do Ine segundo a confirmación da Audiencia Provincial.

O Concello de Muía procede a EXPOSICIÓN AO PÚBLICO deste censo durante un PRAZO DE SETE DIAS anterior á celebración do sorteo.

Sendo dita data dende o 19  e 25 do presente mes.

Máis información  no teléfono 981 74 20 01

Concello de Muxía