OFERTA DE EMPREGO

Admitidos/as todas las personas presentadas

ANUNCIO:

Obxecto: Contratación persoal laboral temporal:

  1. Técnico/a de turismo; 3,5 meses a T/C
  2. Técnico/a turismo: 1,5 meses.T/C
  3. Técnico Museo Voluntariado : 3,5 m t/P

Presentación de instancias:

Ata as 14 h do día 6 de setembro no rexistro municipal, e ata as 24 h dese mesmo día a través da Sede Electrónica.

Requisitos: Desemprego e titulación esixida nas bases.

Bases:

BASES OPERARIO/A TURISMO

BASES OPERARIO/A MUSEO DO VOLUNTARIADO