ANUNCIO: apertura das ofertas presentadas para a adxudicación da obra Mellora caminos municipais en Muxía- (AGADER 2018).

Hoxe día 31 de agosto de 2018, ás 12:00h , procederase, en acto público, no Salón de sesión da Casa Consistorial, á apertura das ofertas presentadas para a adxudicación da obra “Mellora caminos municipais en Muxía”- (AGADER 2018).
Muxía, 31 de agosto de 2018.
O Alcalde.