OFERTA DE EMPREGO: AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF)

Muxía 27 de xullo de 2018

Resultado Final:

DNI Puntuación concurso Puntuación

Oposición

Puntuación Final
78808496P 1,2 2.8+1,5=4.3 5,5
76359992S 0,60 2,4+2,5=4,9 5,5
32790124J 0,80 2,4+1,5=3,9 4,7
79317750L 2,10 3,2+2,5=5,70 7,8
32798940C 2,70 2,4+2,5=4,90 7,6
76365859V 2,30 2,4+2=4,40 6,7

As persoas de maior puntuación deberán presentarse na Casa do Concello  antes das 9:30 co DNI, tarxeta saniaria nº Ss  e Certificado nº de Conta Banco.

—————————————————————————————————————————————————————–

Muxía 26 de xullo de 2018

Selección Auxiliar  AXUDA NO FOGAR

Todas os/as solicitantes están admitidos á selección.

————————————————————–

ANUNCIO:

Obxecto: Contratación de seis auxiliares SAF durante tres meses aprox, T/P.

Presentación de instancias: Nos cinco días posteriores ao do anuncio da convocatoria na pax web e tablón de anuncios. Poderá facerse a presentación nas oficiñas municipais ou a través da Sede electrónica (concellomuxia.es).

Selección: Día 27 de xullo, ás 12 h. Na Casa Consistorial

Información e bases: Pax web e tablón de anuncios municipal.

BASES S.A.F.