OFERTA DE EMPREGO`18

Muxía 10 de xullo de 2018

Selección Auxiliar  Admtvo Servizos Sociais 2018

Todas os/as solicitantes están admitidos á selección.

—————————————————————-

¡¡AVISO!!

Cambio de hora da selección de:

  • Operarios/as Servizos Múltiples

  • Auxiliar de biblioteca.

A selección realizarase o día 9 de xullo, ás 13.00 h no Instituto de Educación Secundaria para operarios/as de servizos múltiples, e o mesmo día a mesma hora no Edificio de Servizos Múltiples para os/as auxiliares de biblioteca.

———————————————–

ANUNCIO:

Obxecto: Contratación persoal laboral temporal:

a)- 7 auxiliares de biblioteca, 1 mes, T/P

  1. b) 40 operarios/as de servicios múltiples, 1 mes, T/P
  2. c) 1 auxiliar advo de Servicios Sociais, 6 m ,T/C.

Presentación de instancias:

Para os apartados a) e b) , ata as 13 h do día 6 de xullo no rexistro municipal, e ata as 24 h dese mesmo día a través da Sede Elect.

Para o apartado c), ata as 13 h do 9 de xullo no rexistro e ata as 24 h dese día a través da Sede elect.

Requisitos: Desemprego (inscripción SEPE) e titulación esixida nas bases.

Bases e información: Pax. Web e Oficinas Municipais.

Aviso: Esta convocatoria queda condicionada na súa efectividade á aprobación definitiva da modificación de crédito 1/2018.-

Selección dunha persona para posto na oficina de Turismo municipal

Obxecto: Selección dunha persona para posto na oficina de Turismo municipal (Subvencionada esta contratación pola Deputación Provincial de A Coruña); durante 4 meses, T/P.

Requisitos:
– Desempregado/a
– Posuír algunha das titulacións refiridas nas bases.
Presentación de instancias:
– Nas oficinas municipais (ata as 13:00 h. do día 18 de agosto de 2016)
– A través da sede electrónica (pax. Web) ata as 24:00 h. do día 18 de agosto de 2016.

Bases e información: Oficinas municipais e páxina web.

Selección: Día 23 de agosto, ás 10:00 h. no Edificio de Servizos Múltiples Municipal.

Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web www.concellomuxia.com.

Relación de personas admitidas e excluídas para o posto de operario de turismo 

Admitidas:
32.801.158F
79.334.346D

Excluídas – Motivo

78.803.900N Non acreditar situación de desemprego.

As persoas excluídas poderán presentar alegacións ata as 12:00 horas do 22 de agosto.

BASES OPERARIOS/SERV.BIBLIOTECA…

BASES AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVIZOS SOCIAIS