Contratación de 14 operarios/as para Festa do Congro 2018

ANUNCIO:

¡AMPLIACIÓN DO PRAZO!

Prorrógase ata as 12 horas de mañán, día 22 de marzo, o prazo de presentación de instancias para os postos de operarios/as Festas Congro 2018.

Muxía, 20 marzo 2018.

O Alcalde

ANUNCIO

Obxecto: Contratación de 14 operarios/as para Festa do Congro 2018.

Requisitos: Desempregados/as. Carnet de manipulación de alimentos.

Instancias: Presentaránse no Rexistro municipal ata as 13 h do día 19 de marzo 2018, ou ata as 24 h se a presentación se realiza a través da Sede Electrónica municipal (pax. Web).

Selección: Día 21 de marzo, ás 13 h na Casa Consistorial.

Bases: Oficinas municipais e  nesta descarga: BASES

Muxía 5 de xaneiro de 2016