PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS

PERSOAS BENEFICIARIAS

 As persoas con fillos/as menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2018 (nacidos/as entre 02/01/2015 e o 01/01/2018, inclusive).

  • Fillos/as adoptados/as ou acollidos/as entre o 31/12/2016 e 31/12/2017

BENEFICIARIO/AS: PERSOAS  QUE  NON  TEÑAN  FEITA  A  DECLARACIÓN  DA RENDA DO EXERCICIO 2016

INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN: Tco. S. Sociais (3º Andar Casa do Concello)

INFORMACIÓN

SOLICITUDE

MUXÍA 01 DE FEBREIRO DE 2018

                                        O ALCALDE