OFERTA DE EMPREGO PUBLICO

RESULTADO EXERCICIO PRACTICO AUXILIAR ADM. SERVIZOS SOCIAIS

-DNI=PUNTUACIÓN:

-32830503G =3,5 ; -47369850Q=6; -47372867C=5; -78805094X=3,5; -78808554C=4;

-78809287=3,5;-79317398N=3,5; -79321387E=4; -79332801M=2

De acordo co establecido nas Bases,a s persoas que non obtiveron 5 puntos como mínimo neste exercicio quedan excluidas da selección.

A puntuación total do resto é a seguinte:

DNI EXER 1 EXER 2 PUNT TOTAL
47369850Q 5.75 6 11.75
47372867C 6.25 5 11.25

Declárase seleccionada para o posto a persoa ca maior puntuación e DNI 47369850Q, que deberá de presentarse neste Concello o próximo venres, día21 de xullo, ás 11 h para a sinatura do contrato.

O Tribunal,

Muxía 19/07/2017

Dacordo coas Bases se consideran APROBADAS as persoas que obtiveron 5 ou mais puntos neste primeiro exercicio,

que quedarán convocadas para a realización do segundo exercicio o: día 18 de xullo de 2017 ás 10:00 horas na Casa Consistorial do Concello de Muxía.

1.- 32830503G = 7,5ptos.

2.- 47369850Q = 5,75ptos.

3.- 47372867C = 6,25ptos.

4.- 53305115Q = 4,75ptos.

5.- 78805094X =5,25 ptos.

6.- 78808554C =5,25 ptos.

7.- 78809287V = 5ptos.

8.- 79317398N = 5,50ptos.

9.- 79321387E = 6,25ptos.

10.-79332801M = 5,5ptos.

Muxía 17 de xullo de 2017

O Tribunal

Ver/descargar o:  Examen correxido

RELACIÓN DE PERSOAS ADMITIDAS/EXCLUÍDAS POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Excluídas:

DNI: MOTIVO

Y 3551676 F Non acreditar nacionalidade española

Admitidas:

Resto das instancias presentadas.

Muxía, 14 de xullo de 2017

ANUNCIO:

OBXECTO: SELECCION PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,PERSOAL LABORAL,T/P, DURACIÓN APROX. 5,5 MESES

REQUISITOS: ESO OU FPI OU TITULACIÓN EQUIVALENTE

PRESESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

8 DIAS NATURAIS SEGUINTES AO DA PBLICACIÓN DESTE ANUNCIO, NO RESISTRO XERAL DO CONCELLO OU NA SEDE ELECTRÓNICA.

SELECCIÓN:

EFECTUARASE O DIA 17 DE XULLO ÁS 10:00 HORAS NA CASA DO CONCELLO DE MUXIA. E CONSISTIRÁ EN REALIZACIÓN DE EXERCICIOS TEÓRICO E PRÁCTICO SEGUNDO O REFERIDO NAS BASES.:

MÁIS INFORMACIÓN: CONCELLO DE MUXIA TELF 981742001

MUXIA 5 DE XULLO DE 2017

 O ALCALDE

Descarga as BASES