CONSTITUCIÓN MESA CONTRATACIÓN PARA: CAMIÓN DE RECOLLIDA DE LIXO

ANUNCIO:

O próximo luns, 3 de xullo, ás 10,30h, constituirase , na Casa Consistorial, a Mesa de Contratación para levar a cabo a apertura das plicas presentadas para o suministro de Camión de Recollida de Lixo.

Muxía, 29 xuño 2017

O Alcalde. Félix Porto