AVISO:

Por circunstancias sobrevidas, o número de postos de traballo de “Operario/a de Servizos Múltiples” de 5 meses de duración, ofertadas o pasado día 2 de xuño quedan reducidas a 5 postos.

Muxía, 12 de xuño de 2017

O Alcalde

Félix Porto