CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL

LISTA DE APROBADOS/AS NAS PROBAS DE SELECCIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

1.-32798940C 2.-32790124J 3.-49675323S 4.-47369545X 5.-79317750L 6.-47436243P

7.-76365859V  8.-46909591X 9.-76359992S

SUPLENTE

-78808496P

Deberá personarse o mércores 21 de xuño, ás 10 h na casa Consistorial. . Aportará DNI, certificado conta bancaria e tarxeta afiliación seg.social.

RESULTADO SELECCIÓN BIBLIOTECAS.-

Personas seleccionadas:

54128967P ,78804566B, 79321387E ,78802435L,79326100C,78801104E

78810982X,78807965Y,78807966F,

SUPLENTE:

47438302C

As persoas seleccionadas deberán personarse neste Concello, o martes  día20 de xuñoás9h. para a sinatura dos contratos. Aportarán DNI, certificado conta bancaria e tarxeta afiliación seg.social.

RESULTADOS SELECCIÓN TEC. TURISMO

Persoa seleccionada:   78808346L.        Puntuación: 5.5 p

Deberá personarse o martes 20 de xuño, ás9 h na casa Consistorial. . Aportará DNI, certificado conta bancaria e tarxeta afiliación seg.social.

RESULTADO SELECCIÓN OPERARIOS/AS SERV MULT.  5 meses

Personas seleccionadas :

DNI:

79324339F,79329301R,46905761k,79325116W,47374971p

DEBERÁN PERSOARSE HOXE 19 DE XUÑO, ÁS 13 H NO Concello para a sinatura do contrato. Aportarám DNI, Tarx. Afiliación Seg Social e certificado conta bancaria.

APROBADOS/AS PRAZAS LIMPEZA PRAIAS

79 327 311 N ,49 199 420 M,76 318 541 X,78 800 102 D,76 360 166 M,32 419 580 E,32 781 024 K

45 871 736 F,48 110 195 Z,48 110 096 F,32 796 137 T,33 273 295 T,49 676 991 G,47 438 402 M

49 683 813 H,79 310 660 J,79 201 929 F,78 801 485 N,49 201 929 F,78 803 495 K,X467 0515 C

SUPLENTES

Y 402 5766 K,78 800 285 P,47 364 047 D,79 324 328 L

As persoas cos seguintes DNIs:

79 327 311 N,49 199 420 M,76 318 541 X,78 800 102 D,76 360 166 M,32 419 580 E,32 781 024 K

deberán presentarse o luns día 19 ás 10.00 horas coa seguinte documentación

Nº afiliación Seguridade Social

Certificación da conta bancaria.

APROBADOS/AS PRAZAS OPERARIOS/AS SERVIZOS MÚLTIPLES – 1 MES

49 332 211 V,76 343 310 P,78 809 465 B,X 123 1204 Z,78 812 167 E,46 897 257 G,49 675 253 Z

78 805 094 X,47 371 267 F,53 185 411 G,78 800 107 Z,79 329 124 P,78 806 205 V

54 153 853 P,78 801 877 J,79 335 679 P,45 954 402 B,53 168 154 C,78 807 778 A

Y 355 1676 F,78 801 852 B,79 323 489 P,32 426 314 V,35 624 060 G,78 808 554 C

78 807 961 W,76 365 848 Y,78 807 448 H,58 035 224 Z,49 474 283 H

49 473 215 P,78 810 049 C,78 810 673 T,Y 21395 37 E,78 812 293 X,76 361 633 T

48 111 815 R,78 808 349 E,78 802 428 N,78 811 203 R,78 808 495 F,78 801 096 Z

76 360 261 P,79 323 485 G,79 329 657 N,49 200 487 Z,79 322 403 A

SUPLENTES

79 323 516 N,32 820 604 H,32 438 665 V

As persoas cos seguintes DNIs:

49 332 211 V,76 343 310 P,78 809 465 B,X 123 1204 Z,78 812 167 E,46 897 257 G,49 675 253 Z

78 805 094 X,47 371 267 F,53 185 411 G,78 800 107 Z,79 329 124 P,78 806 205 V,54 153 853 P

deberán presentarse o luns día 19 ás 10.30 horas coa seguinte documentación

Nº afiliación Seguridade Social

Certificación da conta bancaria.

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS PARA AS DISTINTAS PRAZAS

PRAZAS OPERARIOS/AS PRAIAS: 21.

ADMITIDOS/AS PARA AS PROBAS: 44

PRAZAS OPERARIOS/AS SERVIZOS MÚLTIPLES- 1 MES: 47

ADMITIDOS/AS PARA AS PROBAS: 60

PRAZAS OPERARIOS/AS SERVIZOS MÚLTIPLES- 5 MESES: 5

ADMITIDOS/AS PARA AS PROBAS: 10

PRAZAS TURISMO: 2

ADMITIDOS/AS PARA AS PROBAS: 1

PRAZAS BIBLIOTECA: 9

ADMITIDOS/AS PARA AS PROBAS: 12

PRAZAS SAF: 9

ADMITIDOS/AS PARA AS PROBAS: 13


RELACIÓN PERSOAS EXCLUÍDAS POSTOS DE PRAIAS

DNI MOTIVO

78 801 052 T Non presentar tarxeta desemprego

78 810 673 T Non presentar tarxeta desemprego

RELACIÓN PERSOAS EXCLUÍDAS POSTOS DE TURISMO

DNI MOTIVO

78 801 104 E Non acadar a titulación requirida

POSTOS DE BIBLIOTECA

EXCLUÍDOS: Ningún

POSTOS DE OPERARIOS SERVIZOS MÚLTIPLES EN XERAL

DNI MOTIVO

78 801 052 T Non presentar tarxeta desemprego

78 810 673 T Non presentar tarxeta desemprego

POSTOS DE AXUDA A DOMICILIO

EXCLUÍDOS: Ningún

1.- Obxecto:

Selección do persoal laboral indicado a continuación:

  • 8 operarios de servizos múltiples, 5 meses, 2/3 xornada
  • 9 auxiliares de biblioteca, 1 mes, ½ xornada
  • 47 operarios de servizos múltiples, 1 mes, ½ xornada
  • 9 postos de auxiliar de axuda a domicilio, 2 mes; 2/3 xornada.
  • 21 persoas cuadrilla de praias, 1 mes, T/P (Subv. por Deputación Provincial)
  • 2 Técnicos/as en turismo (Subv. por Deputación Provincial).

2.- Requisitos:

Indicados nas Bases de cada posto.

3.- Presentación de instancias:

No Rexistro do Concello de Muxía ou sede electrónica (concellodemuxia.com) antes das 14 h. no 1º caso e das 24 h. no segundo caso do día 12 de xuño de 2017.

4.- Publicación de listas de admitidos/as:

Provisional: Día 13 xuño de 2017

Definitiva: Día 14 xuño de 2017

5.- Selección:

Día 15 de xuño de 2017, ás 10 h. nos seguintes lugares:

*Operarios/as Serv.Múltiples e Limpezas de Praias no I.E. Secundaria de Muxía

*Biblioteca e Axuda a Domicilio no Edificio de Servizos Múltiples de Muxía

*Técnico/a turismo T na Casa Consistorial

6.- Máis información: Bases específicas.

Descarga   BASES