SELECCIÓN OPERARIOS/AS FESTA DO CONGRO 2017

Obxecto: Contratación de 14 operarios/as para Festa do Congro 2017 (1 ou 2 días).

Requisitos: Desemprego e Carné de Manipulador de Alimentos.

Instancias: Serán preseentadas nas oficinas municipais ou a través da sede electrónica accesible desde a páxina web, antes das 12.00 horas do día 5 de abril de 2017, no primeiro caso, e das 24.00 h. no segundo.

Selección: Día 6 de abril de 2017, ás 10.00 h.

Bases: Oficinas municipais – Páxina web.

Muxía, 27 de marzo de 2017.

O Alcalde.

Félix Porto

BASES:

Obxecto: Contratación de 7 persoas por dous días e outras 7 por un día T/C O/S.

Requisitos: Carné de manipulador/a de alimentos. Desempregado/a.

Presentación de instancias: Desde a publicación da convocatoria na web e taboleiro de anuncios e ata ás 12.00 h. do día 5 de abril nas oficinas municipais ou a través da Sede electrónica (ata as 24.00 h. dese mesmo día).

Selección: Día 6 de abril ás 10.00 h.

  • Valoración de cuestionario: de 0 a 10 puntos.

  • Experiencia Festas anteriores: de 0 a 2 puntos.