Selección dunha persona para posto na oficina de Turismo municipal

Obxecto: Selección dunha persona para posto na oficina de Turismo municipal (Subvencionada esta contratación pola Deputación Provincial de A Coruña); durante 4 meses, T/P.

Requisitos:
– Desempregado/a
– Posuír algunha das titulacións refiridas nas bases.
Presentación de instancias:
– Nas oficinas municipais (ata as 13:00 h. do día 18 de agosto de 2016)
– A través da sede electrónica (pax. Web) ata as 24:00 h. do día 18 de agosto de 2016.

Bases e información: Oficinas municipais e páxina web.

Selección: Día 23 de agosto, ás 10:00 h. no Edificio de Servizos Múltiples Municipal.

Anuncios: os avisos relativos a este proceso serán publicados no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web www.concellomuxia.com.

Relación de personas admitidas e excluídas para o posto de operario de turismo 

Admitidas:
32.801.158F
79.334.346D

Excluídas – Motivo

78.803.900N Non acreditar situación de desemprego.

As persoas excluídas poderán presentar alegacións ata as 12:00 horas do 22 de agosto.