AVISO: OFICINA TÉCNICO MUNICIPAL URBANISMO

As persoas interesadas en acudir á oficina técnica municipal, deberán PEDIR CITA para este fin no teléfono 981 74 20 01.

Os días de atención ó público serán os martes de 9:00 a 13:00 horas

A atención ó público para consultas sobre temas de catastro (non PIC) será realizada os luns e venres de 10:00 a 13:00 horas, PREVIA CITA no teléfono 981 74 20 01.

En ningún destes supostos atenderase sen cita previa.