RESULTADOS DE LA SELECCION DE AUXILIAR ADMINITRATIVO SERVICIOS SOCIALES

A Puntuación Final e persoa seleccionada ao posto de Auxiliar Administrativo dos Servizos Sociais e a seguninte:

DNI Puntuación  Exercicio Teor.

(puntuación mínima 5 )

Celebrada o 13/07/2018

PuntuaciónProba Práctica

(puntuación mínima 5 )

Celebrada o 16/07/2018

Puntuación Final
46912972X 8,75 8,30 17,05
32830503G 8,75 4 NON APTO
54128967P 5 4,50 NON APTO
78801839K 5 2,70 NON APTO

Os/as candidatos/ con DNI nº 32830503G, 54128967P e 78801839K se consideran NON APTOS ao non superar a puntuación mínima de 5 puntos no segundo exercicio como sinalan as Bases da Convocatoria.

O candidato/a seleccionado é o/a de MAIOR PUNTUACIÓN :

 D.N.I nº  46912972X

A Persoa seleccionada deberá presentar no Concello de Muxía  O XOVES DIA  19 DE XULLO A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:  DNI, TARXETA SANITARIA  E TARXETA DO SERVIZO DE EMPREGO.

O TRIBUNAL

Muxía 17 de xullo de 2018

——————————————————————————————————————————————————————-

A puntuación acadada do Primeiro Exercio Cuestionario Tipo Test (40 preguntas) celebrado o día 13 de xullo ás 10:00 horas é a seguinte:

32830503G 8,75
78801839K 5
54128967P 5
46912972X 8,75

Os/as aprobados  (5), terán que facer o Segundo Exercio/proba o día 16 de Xullo de 2018  ás 10:00 horas na Casa do  Concello

O TRIBUNAL

Muxía 13 de xullo de 2018