RESULTADOS DAS PROBAS DE SELECCIÓN DAS 7 PRAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECAS.

LISTA SELECCIONADOS/AS   AUX.BIBLIOTECAS 2018

¡¡IMPORTANTE!!

As persoas selleccionadas deberán de presentarse o XOVES día 12 de xullo, ás 11 h na casa Consistorial. Aportarán num afiliación Seg Social e certificado de conta bancaria.

Muxía, 11 de xullo de 2018.