Selección de 2 técnicos/as de turismo, durante 4 meses a jornada completa