BANDO INFORMATIVO «A PRAGA DA PATACA-POLILLA GUATEMALTECA»

Ante o problema coa Polilla Guatemalteca da Pataca, o Concello de Muxía quere poñer en coñecemento do Público en xeral, que a partires do luns día 9 até o venres 20 de abril de 2018, os Técnicos da Xunta de Galicia permanecerán no lugar e horas abaixo indicadas, para recoller as Declaracións necesarias dos propietarios/as de patacas almacenas, de semente e/ou plantadas.

Durante a presentación da Declaración, entregaránselle os sacos necesarios e indicaráselle a forma para a súa recollida no domicilio.

Para cobrar as axudas é necesario facer ditas declaracións, así como a entrega das patacas.

Do luns día 9 a 20 de abril de 2018

das 10:00 ás 14 horas.  En  Muxía: Salón de Plenos do Concello – 2º piso.   

O ALCALDE         

Félix Porto Serantes