Relación de postos de traballo do Concello de Muxía

Postos de Traballo reservados a funcionarios de carreira

DenominaciónPrazasGrupoNivel CD
Secretaría
1A130
Intervención1A130
Técnico administrativo xeral-tesoureiro, xefe contabilidade, contabiliade fiscal e recadación1A128
Asistente social1A222
Arquitecto técnico1A222
Coordinador Protección Civil, Seguridade e Obras1C120
Administrativo1C120
Policía local1C116
Policía local1C116
Auxiliar administrativo1C216
Auxiliar administrativo1C216
Auxiliar administrativo1C216
Conserxe escola1C214
Conserxe escola1C214
Técnico xestión Servizos Sociais1A222
Técnico xestión servizos muller1A222
Psicólogo/a (9 horas semanais)1A126
Encargado Medio Ambiente (1/2 xornada)1C216
Encargado/a actividades culturais1C216

Persoal laboral fixo

DenominaciónPostos
Oficial servizo auga1
Oficial servizos múltiples1
Oficial servizos múltiples1
Operario servizos múltiples1
Operario servizos múltiples1
Operario servizos múltiples1
Operario conductor servizo recollida lixo1
Limpadora
vacante
1
Auxiliar axuda no fogar
(6,5 horas ao día)
1
Auxiliar axuda no fogar
(6,5 horas ao día)
1
Conserxe edificios1
Limpeza edificios
vacante
1
Limpeza edificios
(vacante, 2/3 xornada)
1
Animador deportivo
(vacante)
1
Monitor deportivo
(vacante 1/2 xornada)
1

Persoal laboral duración determinada

DenominaciónPostos
Animador deportivo
(3 meses, xornada completa)
1
Monitor de deportes
(3 meses, media xornada)
1
Peón servizo recollida lixo
(12 meses, xornada completa)
1
Auxiliares de axuda a domicilio
(6 meses, 6,5 horas ao día)
2
Grupo servizos múltiples
(5 meses, 2/3 xornada)
8
Limpadora
(3 meses, xornada completa)
1
Limpadora
(3 meses, 4 horas ao día)
1
Persoal festa do congro
(7 persoas 1 día e 7 persoas 2 días)
14

Órganos de goberno

DenominaciónPostos
Alcaldía1
Concelleira delegada1