ANUNCIO CONVOCATORIA DE AXUDAS DO CONCELLO DE MUXÍA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020/2021

SELECCIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS

Lista de candidatos/as admitidos/as ao proceso selectivo de contratación de 12 operarios/as de limpeza de praias. Todas as persoas solicitantes están admitidas á selección. Tribunal de selección Presidente. Rosa Ana García Fernández Secretaria: Mónica Iglesias Prego Vogal: Jesús Picallo Gonzalez Vogal: Mariann Sambad Vilela Vogal.: Anabel Piñeiro Agulleiro   DATA E HORA DA FASE DE OPOSICIÓN A proba terá […]

OFERTA DE EMPREGO

Orden SND/422/2020, de 19 de maio pola que se regulan condicións uso obrigatorio de mascarillas