Acondicionamento zona comercial rúa José María del Río e outras melloras

Adxudicación provisional

Publicado en “outros”: 18-08-2009

Data de publicación na web de Muxía:18-08-2009

Provisional. Acondicionamento zona comercial rúa José Mª del Río e outras melloras

a

Adxudicación definitiva

Publicado en “outros”: 08-09-2009

Data de publicación na web de Muxía: 08-09-2009

Definitiva. Acondicionamento zona comercial rúa José Mª del Rio e outras melloras