SELECCIÓN OPERARIOS/AS CUADRILLA PRAIAS 2019

Obxecto: Contratación de 20 persoas por un mes, T/P, por O/S. para cuadrilla limpeza praias (subvencionado pola Deputación Provincial) 2019.

Requisitos:. Desempregado/a.

Presentación de instancias: Dende a publicación da convocatoria na web e taboleiro de anuncios, ata as 13 h do 24 de maio nas oficiñas municipais ou a través da Sede electrónica (Ata as 24h dese mesmo día).

Selección: Valoración de méritos.

Muxía,14 de maio 2019

 O alcalde

B A S E S