EMPREGO: TÉCNICO/A DE TURISMO

SELECCIÓN POSTO DE TECNICO/A TURISMO. ADMITIDOS/AS: 46901373A 45870097R EXCLUIDOS/AS: Ninguén Tendo en conta que non hai persoas excluidas, esta lista terá carácter definitivo se non se presentan reclamacións contra ela. A data de selección é o  venres 19 de xullo, ás 10 h., na Casa Consistorial O tribunal de selección está formado por: Presidente: Dna […]

Clausura do Taller de Ferramentas Online para o emprendemento para acercar as TIC e aumentar as oportunidades das mulleres”.