Escolas deportivas

O Concello de Muxía organiza as escolas deportivas, dirixidas á poboación infantil, pero tamén aos adultos. Propón actividades orientadas ás necesidades de cada sector da poboación. A maior parte das actividades terán lugar nas instalacións do polideportivo municipal, aínda que algunhas, sobre todo para os maiores, celebraranse nas parroquias.

Para poder comezar unha actividade, ten que haber un mínimo de 10 participantes apuntados.

Oferta de actividades

Destinadas á poboación infantil

ActividadeLugar
Data de comezo
Xogos predeportivos
(rapaces de 6 e 7 anos)
Polideportivo municipal14/02/2017
Educación física de base
(rapaces nados entre o 2012 e o 2011)
Polideportivo municipal02/11/2016
Fútbol e fútbol sala
(rapaces nados entre o 2010 e o 2005, ambos incluídos)
Polideportivo municipal01/11/2016
Judo
(rapaces de tres anos cumpridos en adiante)
Polideportivo municipal
colexio dos Muiños
03/11/2016
Patinaxe
(rapaces nados entre o 2011 e o 2001, ambos incluídos)
Polideportivo municipal03/11/2016
Balonmán
(rapaces nados entre o 2008 e o 2003, ambos incluídos)
Polideportivo municipal02/11/2016
Atletismo
(rapaces nados entre o 2009 e o 2001, ambos incluídos)
Polideportivo municipal02/11/2016

Oferta de actividades

Destinadas á poboación adulta (+16 anos)

ActividadeLugar
Data de comezo
Ximnasia de mantemento
Escolas unitarias dos lugares nos que o soliciten dez persoas como mínimo.01/11/2016
Ximnasia de mantementoPolideportivo municipal01/11/2016

Actividades deportivas non municipais

ActividadePromotor
Máis información
Ioga
Asociación de ioga Manasté610157959
Step infantil, spining, gap, bodytonic, musculaciónPolideportivo municipal620157959
XadrezClub xadrez Cabo Touriñán620039243
FútbolClub de fútbol Muxía699454187
Programa interclubes de velaClub marítimo Carrumeiro666369324

Prezos

Para poder participar, o usuario debe inscribirse utilizando o formulario a pé da páxina. O departamento de Deportes do Concello porase en contacto para indicarlle a forma de facer o pagamento.

Os prezos das actividades deportivas municipais veñen marcadas pola ordenanza de pago das taxas dos Servizos Deportivos Municipais. Estos prezos variarán segundo o número de actividades solicitadas, o número de membros na unidade familiar e a idade dos usuarios. No caso dos máis cativos, a cantidade anual a pagar é a seguinte:

1 usuario
2 usuarios3 usuarios
1 escola20 €30 €40 €
2 escolas30 €40 €50 €
3 escolas40 €50 €60 €

Horarios

LunsMartesMércoresXovesVenresSábado
Judo Os Muiños
16:30-17:15
Judo 1
1999-2004
(17:30-18:15)
Balonmán
2008-2005
(17:30-18:15)
Patinaxe 1
2011
17:30-18:15
Xogos predeportivos
6-7 anos (17:15-18:00)
Fútbol sala
Prebx.-Benxa.
(17:30-18:30)
Atletismo
2009-2003
(17:30-18:30)

EFB
(17:30-18:15)

Judo Os Muiños
Judo 1

1999-2004
(17:30-18:15)
Balonmán
2008-2005
(17:30-18:15)
Fútbol 8
(17:30-18:30)
Xogos predeportivos
6-7 anos (17:15-18:00)
Fútbol sala
Prebx.-Benxa.
(17:30-18:30)
Competición
Judo 2
Desde os 3 anos ata o 2005
(18:15-19:00)
Balonmán
2004-2003
(18:15-19:00)
Patinaxe 2
2010-2008
(18:30-19:15)
Fútbol sala
Alevín 1
(18:30-19:30)
Patinaxe 1
2010-2008
(18:30-19:15)
Judo 2
Desde os 3 anos ata 2005
(18:15-19:00)
Balonmán
2004-2003
(18:15-19:00)
Fútbol 8
(18:30-19:30)
Fútbol Sala
Alevín 1
(18:30-19:30)
Patinaxe 3
2007-2001
(19:15-20:00)
Patinaxe 2
2007-2002
(19:15-20:00)

Formulario de inscrición

Observacións

  1. O asinante declara que os datos que achega son certos. No caso de que se detecte algunha falsidade neles, o alumno será dado de baixa nas actividades nas que se inscriba.
  2. Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados nun ficheiro municipal, cuxa finalidade é a xestión da inscrición nas actividades, e poderán ser cedidos a empresas ou persoal subcontratado, ademais doutras cesións previstas na Lei. O órgano responsable do ficheiro é o Concello de Muxía, e o enderezo onde a interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o mesmo é o rexistro xeral do concello, Rúa Real, 35, CP 15124 – Muxía (A Coruña), o cal se informa en cumprimento do artigo 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
  3. O Concello de Muxía poderá publicar listaxes co nome e apelidos dos solicitantes coa finalidade de darlle publicidade ás listaxes de admitidos nas actividades.
  4. A persoa inscrita dá a súa conformidade para a toma de fotografías e gravación de vídeos coa finalidade de incorporar estes materiais aos expedientes e memorias culturais e deportivas, publicalas na internet, en revistas, carteis ou calquera outro medio ou soporte que anuncie ou faga referencia ás actividades culturais e deportivas organizadas polo Concello de Muxía.
  5. O Concello de Muxía poderá modificar os lugares de desenvolvemento, o profesorado, os horarios ou os contidos se o considera oportuno.
  6. O alumno, ou de ser o caso, o titor, declara que non padece ningunha enfermidade que o incapacite para o desenvolvemento da actividade.