OFERTA DE EMPREGO: OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

Relación de admitidos/as e excluidos/as PIEL – Deputación Provincial

Admitidos/as

Todos os aspirantes.

Muxía, 13 de maio de 2018

O Alcalde. Félix Porto

ANUNCIO:

Obxecto: Contratación de 14 persoas como operarios/as de servizos múltiples, 25 h/semanais (Programa PIEL Deputación Provincial 2019).

Requisitos: Desempregados/as maiores de 45 anos.

Desempregados/as con discapacidade recoñecida.

Presentacion de instancias: Ata as 13.00 h. do dia 10 de maio no rexistro do Concello e ata as 24.00 h. do mesmo día na Sede electrónica.

Seleccion: Dia 15. ás 10.00 h. na Casa Consistorial

Mais información: Bases da convocatoria.

Muxia, 2 de maio de 2019

O Alcalde.

Félix Porto

BASES