Título do anuncio

Data de publicación

Texto

n

Título

Texto

n

Publicado en

Texto

n

Importe

Texto

n

Prego de condicións

Pliego de condiciones

n

Proxecto

Texto

n

Mesa de contratación/Organo de negociación

Texto

n

Actuacións

Pendente

Pendente

Pendente